Danh mục dự án
Chi tiết dự án
NamAn Resort Đà Nẵng

Hạng mục thi công bao gồm: 

Nâng cấp hệ thống phòng server 

Hệ thống tổng đài IP 

Hệ thống Camera an ninh Châu Âu cao cấp Provision 

Hệ thống email hosting

Hệ thống nextcloud

Hệ thống wifi thông minh cao cấp

Bảng thông tin dự án