Danh mục dự án
Chi tiết dự án
Intercontinental Resort Đà Nẵng

Hạng mục thi công bao gồm: 

Nâng cấp hệ thống phòng server 

Bảo trì hệ thống tổng đài IP 

Bảo trì nâng cấp hệ thống mạng 

Hệ thống email hosting

Hệ thống nextcloud

 

Bảng thông tin dự án